O KLUBU

První zmínky o tenise v Kopřivnici spadají do 20. let 20. století a jsou spojeny se jménem Ing. Karla Chalupy, zaníceného sportovce a aktivního Sokola.

Od prvních míčů, které na tenisových kurtech u sokolovny sehrály naši předci, již bylo vyměněno mnoho antuky, která byla a pořád je skrápěna potem milovníků této krásné hry. Po celou dobu téměř osmdesáti let patří tenis k nejoblíbenějším sportům, kterým se Kopřivničané věnují nejen na úrovni sportovní a závodní, ale také rekreační.

Za tuto dobu se také měnili majitelé i provozovatelé tohoto tenisového stánku. Od Sokolů, přes tělovýchovnou jednotu Tatry až po samotný Tenisový klub. Stejně tak se měnilo místo kde se tenis v Kopřivnici hrál. Od Závodního hotelu  přes sousedství se Sokolovnou až ke Kopřivničce, kde snad již vydrží. Ne vždy měl tenis v Kopřivnici na růžích ustláno. Ať šlo o místa kde se bude hrát, přes nedostatek hráčů, válečné období, vždy se udrželo zdravé jádro klubu, které znovu vybudovalo širokou a funkční základnu.

Historické mezníky Tenisového klubu Kopřivnice:

1920 – 1926

V těchto letech, po ustavení SK Kopřivnice, bylo uvažováno o pěstování letního sportu – tenisu. V městysu Kopřivnice již byly v té době dva tenisové kurty pro německé úředníky firmy Ringhoffer. Umístěny byly za bývalým Závodním hotelem (dnes správní budova Tatry). Členové zamýšleného českého klubu však na dvorce hrát nesměly.

Hlavní organizátor tenisových aktivity byl Ing. Karel Chalupa, který se snažil nejen u radních městysu Kopřivnice, ale také u místních rolníků zajistit příhodný pozemek pro stavbu kurtů. V těchto aktivitách pomáhali a spoluzakladateli spolku byli také pánové Vilém Váňa a Leopold Chalupa. Všichni společně se snažili realizovat myšlenku založení tenisového klubu s vlastními tenisovými kurty. K této realizaci napomohla angažovanost Ing. Karla Chalupy, který jako člen výboru „Družstva pro postavení Sokolovny“ navrhl, aby při stavbě bylo pamatováno i na tenisové hřiště.

Výbor návrh schválil a v roce 1926začaly práce na stavbě dvou tenisových dvorců, které stavěly svépomocí členové Sokola a čeští úředníci závodu Ringhoffer – Tatra.

1927

V 1. polovině roku byly dvorce dostavěny a oploceny a od června 1927 se na nich začalo hrát.

1928

Na 13.března byla svolána ustavující valná hromada českého tenisového klubu v Kopřivnici na niž se sešlo 27 členů. Ti zvolili první výbor ve složení: Ing. Karel Chalupa – předseda, Ing. Ladislav Valíček – místopředseda, Milan Zrubek – jednatel, František Šerek – pokladník, Vilém Váňa – správce dvorců, Adolf Teich – zapisovatel. Dalšími členy výboru byli: Marie Šenková, Valtr Thorž, Jarek Dokoupil a Leopolda Chalupová.

Ustavující schůze stanovila výši členských příspěvků a schválila hrací řád pro členy klubu a pro hosty.

1929 – 1930

V prvních letech se činnost klubu zaměřila hlavně na zdokonalení hry. V klubu bylo umožněno hrát také dorostencům Sokola, studujícím a jiným mladým, kterým bývala poskytována materiální pomoc (rakety a míče), aby se mohli ve hře zdokonalovat.

1930 – 1931

Ke zvyšování úrovně přispěla návštěva jednoho z nejlepších tenistů Moravy pana Zaoráleka, který trénoval nejlepší hráče klubu.

1930

Klub se neúčastnil mistrovských utkání, ale jednotliví členové se s úspěchem zapojili do tenisových turnajů. Nejlepšího výsledku dosáhl Ing. Chalupa na přeborech České obce sokolské, kde skončil na 2. místě.

1938 – 1946

V důsledku okupace Sudet a vypuknutí 2. světové války byla činnost Českého tenisového klubu v Kopřivnici přerušena.

1946

Na jaře uvedli členové bývalého tenisového klubu do provozu dva kurty, které patřily do té doby výlučně Němcům. A opět pod vedením Ing.Chalupy obnovují činnost klubu za vydatné pomoci M. Fuse, V. Řepky, V. Šítka, Dr.Ing. B. Hanzelky, manželů Mičaníkových, Kudrnových a Koudelových, A. Klose, J. Hettenbergera, V. Popeláře a dalších.

1948

3.12. byl tenisový oddíl zařazen do systému jednotné tělovýchovy v rámci jednoty Sokol Tatra Kopřivnice.

1949

Klub se začal účastnit pravidelných tenisových soutěží.

1952

1. družstvo vybojovalo postup do krajské soutěže.

1954

Výstavbou kluziště byly zabrány dvorce u Sokolovny a veškerá činnost byla přesunuta na dvorce u Závodního hotelu.

1955

Družstvo ve složení: Vrba, Klos, Pořízka, Rek, Pavelka, Paulová, Koudelová zvítězilo ve skupině F krajské soutěže.

1958

Družstvo našeho klubu zvítězilo ve své třídě a postoupilo do 1. třídy krajského přeboru.

1959

V tomto roce se díky úspěchům družstvo řadilo mezi přední oddíly soutěže.

1964

Družstvo dospělých dosáhlo největšího úspěchu, když postoupilo do divize krajského přeboru. Oddíl tenkrát reprezentovali: Vrba, Klos, Pořízka, Klečka, Vrbová a Kneblová.

1966

Oddíl posílil dlouholetý účastník celostátního žebříčku Miloš Svojsík a Zdeňka Havlíčková, druholigová hráčka z Olomouce. Svojsík se stal také trenérem oddílu.

1967

Nastal zásadní obrat v péči o mládež, která se zúročila ve zlepšených výkonech dorosteneckých a žákovských družstev. Většinu titulů okresních přeborů získali hráči našeho klubu.

1969

Klub začal ze zimní přípravou hráčů v tělocvičně pod vedením Jana Vrby a Miloše Svojsíka.

Významnou událostí byla exhibice mistryně ČSSR Aleny Palmeové s hráčkami našeho klubu a ve čtyřhře se Smolinským proti dvojicím Vrba-Vrbová a Svojsík-Havlíčková.

1970

Pod vedením předsedy klubu Milana Fuse a iniciativě členů oddílu byl vybudován třetí dvorec.

Družstvo dospělých se umístilo na 6. místě župního přeboru 1. třídy.

1971

Byla dokončena úprava dvorců a zahájena stavba cvičné odrazové stěny.

1972

Družstva dospělých a dorostu sestoupila do 2. třídy.

1973

Družstvo dospělých obsadilo 3. místo župního přeboru 2. třídy, přestože odešlo několik hráčů z mužstva.

Nejlépe si vedlo družstvo žáků, které prohrálo až ve finále o titul přeborníka kraje družstvu Spoje Olomouc. V sestavě žáků hráli: Klos, Vrba, Pavelka, Hajda, Stiborek, Brus, Polášková a Konečná.

1974

29.května byly díky rostoucí výstavbě závodu Tatra zrušeny dvorce. Družstva dospělých a žáků mohou trénovat jen v tělocvičně, přesto odehrávají všechna utkání soutěží.

1975

Všechny soutěže se hrály bez vlastních dvorců. Výstavba nových dvorců pokračovala pomalu a tak družstvo dospělých, které startovalo v 1. třídě krajské přeboru, trénovalo na dvorcích TJ Nový Jičína a Sokola Petřvald.

Družstvo žáků bylo zrušeno.

K tomuto roku se vztahuje největší individuální úspěch hráče našeho klubu, dorostenky Libuše Poláškové, která si vybojovala účast na přeboru ČSR a zajistila postup mezi 48 nejlepších na přeboru ČSSR - „Pardubickou juniorku“

1976

Intenzivní brigádnickou prací byla dokončena výstavba nových dvorců.

29.5. bylo sehráno první utkání na nových dvorcích.

1977

V tomto roce byla dokončena stavba třetího dvorce, odrazové stěny a klubovny.

1982

Koncem roku byla dána do zkušebního provozu nová tenisová hala.