Vítáme Vás na stránkách Tenisového klubu Kopřivnice

Tyto stránky si kladou za úkol seznamovat širokou tenisovou obec nejen s aktuálním děním v klubu, ale také ohlédnout se do jeho historie a podívat se do budoucnosti.

Budeme Vás seznamovat s aktuálními výsledky soutěžních klání,  kterých se účastní týmy našeho klubu ve všech věkových kategoriích. Také se zaměříme na akce, které se v tenisovém areálu již uskutečnily, uskutečňují a které plánujeme uskutečnit.

Rádi přivítáme Vaše názory, připomínky a podnětné návrhy nejen ke stránkám, které jste právě navštívili, ale také k dění v tenisovém klubu.

Tenisový klub Kopřivnice vede pětičlenný výbor volený členskou základnou klubu. Prezidentem klubu byl na poslední výborové schůzi konané v březnu 2013 opět zvolen pan Karel Fojtík ml..

 

Web:

http://tenis.koprivnice.org

E-mail:

tenis.koprivnice(@)gmail.com