Výbor TK Kopřivnice

Karel Fojtík prezident tenisového klubu a osoba zodpovědná za závodní hraní
Miroslav Bartoň víceprezident a manažér klubu
Mgr. Pavel Rosinský jednatel klubu
Libuše Dočkalová osoba zodpovědná za chod areálu

 Členové výboru byli zvoleni do svých funkcí na výroční členské schůzi TK Kopřivnice, konané 15. 4. 2013, na čtyřleté funkční období.